Potreban vam je Livestreaming? Tu smo i to da rešimo!

Livestream podrazumeva sistem sastavljen od tri  nezavisne celine/segmenta, koje mogu samostalno da se odvijaju ili po želji korisnika – da budu kompletno implenetirane u jednistveni sistem.
U zavisnosti od tehničkih mogućnosti te želje korisnika sistema moguće je, realizovati pojednično neki od segmenata sistema ili ih kombinovati. Pod mogućnostima prenosa se podrazumeva sam prenos i dodatni elementi prenosa.

Tri celine od kojih se projekat sastoji su:

view_stream

Livestream

Prenos video datoteka u realnom vremenu preko interneta tzv. LIVESTREAM

backup

Skladište

Skladištenje / čuvanje video datoteka na jedinicama za čuvanje podataka

video_collection

Baza podataka

Internet aplikacija koja objedinjuje prenos video datoteka, čuvanje podataka i organizuje bazu svih podataka relevantnih za video datoteku

Osnovni dodatni elementi prenosa su:

  • Komentarisanje tokom prenosa u realnom vremenu
  • Grafički elementi relevantni za prenos

 

Komentarisanje tokom prenosa podrazumeva da tehničku pripremu dodatnog osoblja koje bi u skladu sa afinitetima ili potrebama samog prenosa učestvovalo pored osnovnog tehničkog osoblja u realizaciji prenosa.
Grafički elementi podrazumevaju sve grafičke elemente kao što su video klipovi ili slike sa relavantnim podacima učesnika događaja koji se prenosi.
Tehnička realizacija livestream prenosa se obavlja na mestu događanja, samim tim broj osoba u realizaciji je značajno smanjen a tehnologijie koje se koriste umnogome pomažu te je i sama oprema koja se koristi za livestream prenose boljeg kvaliteta od standardnih TV kamera.
Livestream prenosi su mogući zbog „media servera“ tj servera koji omogućavaju da se video ili audio signali distribuiraju ka više korisnika istovremeno.
Media servere možemo da podelimo na besplatne i one koji se plaćaju kao i na one koji podržavaju manje ili više korisnika istovremeno.

Prednosti LIVESTREAM-a:

  • Prenos je dostupan za gledanje sa kompjutera ili telefona, bez obizira na operativni sistem
  • Prenos je dostupan za gledanje sa bilo koje tačke na planeti, pod uslovom da postoji internet konekcija
  • Kvalitet slike i realizacije prenosa je često daleko bolji od standardnog TV prenosa
  • Realizacija livestream prenosa ne zahteva velike i opsežne pripreme jer je sistem daleko jednostavniji od televizijskog prenosa
  • Livestream prenosi predstavljaju jedan od stubova modernog interneta u XXI veku i kao takvog, svi iole reprezentativni mediji i organizacije već neko vreme imaju obavezu prenosa zbog već navedenih benefita.

Mane LIVESTREAM-a:

Za sada niko nije naišao na manu brzog i jednostavnog prenosa podataka putem interneta

LIVESTREAM SERVERI koji se plaćaju :

Ustream, DaCast, Livestream, Vimeo itd… Sve su to servisi koji manje/više isto koštaju i nude iste opcije za livestream prenos. Cena servisa zavisi od broja krajnjih korisnika koji gledaju ili će gledati livestream prenose. Takođe, postoji i mogućnost zakupa sopstvenih servera poput WOWZA ili AKAMAI servera ali je podešavanje neretko veoma komplikovano a tehnička podrška za iste dosta loša.

Besplatni SERVISI ZA LIVESTREAM :

Najpoznatiji besplatni servis za livestream je YOUTUBE. Guglov video servis već nekoliko godina prednjači u livestream tehnologiji a sledeći guglovu politiku – besplatan je. On je često i najbolji izbor za realizaciju livestream prenosa što zbog dostupnosti i „vidljivosti“ jer milijarde korisnika svaki dan koriste youtube, što zbog opcija u kojima je moguće i sakriti livestream prenos od opšte populacije tj putem youtube-a je moguće realizovati i privatne prenose.

Odmah iza youtube-a, često se koristi i facebook video servis koji pruža korisnicima nešto lošiju od youtube-a ali ipak kvalitetnu uslugu za livestream. Facebook livestream je popularan kod zatvorenih grupa na facebook-u, facebook stranama, promocijama događaja itd. Ono što facebook čini primamljivim jeste mogućnost realizacije livestreama direktno sa telefona ali su kvalitet prenosa i broj korisnika koji mogu da gledaju daleko ispod livestream servisa putem youtube-a.

Tviter je uvek u društvu poznatih društvenih mreža ali njegov servis – Periscope, koji služi za livestream na tviteru je zastareo i retko ko ga više i koristi. Periscope prosto nikada nije uspeo da izađe iz okvira tviter zajednice koja je i dalje naviknuta na popularnu „lajnu“ tj tekstualni tviter „feed“ tj zid sa porukama.

TwitchTV je livestream servis koji koristi globalna „gaming“ zajednica tj twitch je servis primarno orjentisan ka livestream-u igranja kompjuterskih igrica. Populaciju koja prati i posećuje twitch livestream prenose čine mahom osobe mlađe od 25 godina. Iako je na twitchTV servisu dozvoljen prenos i drugih stvari, koje nisu direktno povezane sa video igrama – integracija livestream prenosa sa twitcha je često potpuno bespotrebna jer pored osnovnih opcija twitch ima i dosta podešavanja koje su vezane isključivo za video igre i samim tim nepotrebne za ostale livestream prenose.

Ako Vam je potreban livestreaming

swap_calls

Kontaktirajte nas

a mi ćemo napraviti najbolju moguću ponudu za vas!

Želite da imate direktan prenos vašeg događaja?

Menu